REKLAMY

Począwszy od II tysiąclecia p.n.e. na terenie Ameryki Południowej rozwijały się liczne cywilizacje indiańskie.

 W XV wieku p.n.e. nastąpił rozkwit imperium Inków w środkowych Andach (Peru), ze stolicą w Cuzco. Państwo Inków było mocno scentralizowane, a ich architektura, sztuka, rzemiosło i obróbka metali odznaczały się wysokim stopniem rozwoju. Jednym z przykładów może być system dróg brukowanych, mimo braku pojazdów. Do nich należy również wymyślenie pisma węzełkowego - kipu. Imperium Inków zdobyli w 1532 Hiszpanie dowodzeni przez Pizarra.

 Twórcami innej wysoko rozwiniętej cywilizacji byli Majowie zamieszkujący głównie południowo-wschodni Meksyk. Podstawę gospodarki Majów tworzyło rolnictwo, myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo, dużą rolę odgrywały także handel lądowy i morski (przybrzeżny). Społeczeństwo dzieliło się na wyraźnie wyodrębnione warstwy i grupy zawodowe, pozycję najwyższą zajmowała arystokracja, z której wywodzili się władcy, łączący funkcje polityczne i religijne, urzędnicy, kapłani i wyżsi dowódcy wojsk. Majowie nie stworzyli scentralizowanego państwa; zawiązywali tylko mniej lub bardziej trwałe sojusze miast-państw. Głównym osiągnięciem Majów w dziedzinie architektury była budowa monumentalnych zespołów przestrzennych; świątyń na wysokich piramidach schodkowych, pałaców i kamiennych boisk do gry w piłkę.  
Majowie dysponowali dużą wiedzą matematyczną (opracowali m.in. dwudziestkowy system zapisu liczb), rozwinęli pismo hieroglificzne, prowadzili obserwacje astronomiczne, stworzyli system precyzyjnego odmierzania czasu. Świetność ich cywilizacji zakończyła się inwazją Hiszpanów w XVI w.

 Jeszcze jednym plemieniem indiańskim o którym warto wspomnieć, byli Aztekowie którzy w XIII wieku przybyli do Doliny Meksyku z północy, i po osiedleniu się na jednej z wysepek jeziora Texcoco w roku 1325 założyli miasto-państwo Tenochtitlán. w wyniku ekspansji w końcu XIV wieku ich imperium obejmowało niemal cały środkowy, południowy i wschodni Meksyk, łącznie ok. 500 miast państw, których ludność płaciła trybut i zmuszona była do innych świadczeń na rzecz Azteków. Podstawą gospodarki imperium było rozwinięte rolnictwo i zorganizowana wymiana towarów między różnymi regionami, spoiwem - militarny terror. Kres ich panowania nastąpił po wkroczeniu 8 listopada 1519 roku hiszpańskiego konkwistadora H. Cortésa do stolicy imperium Tenochtitlán, które zostało całkowicie zniszczone.


4700 p.n.e. - popcorn,
brak daty - wykorzystanie lateksu,
brak daty - gra w piłkę,
brak daty - system dróg,
ok. 2900 p.n.e. - kipu,
brak daty - tabaka,
brak daty - początki kakao,
1000 p.n.e. - czekolada,
brak daty - Inkowie żują liście koki,
1000 p.n.e. - pelota.


XII wiek - wanilia (czas przybliżony)
XV wiek - kurara (czas przybliżony)
1520 - Europejczycy poznają kauczuk,

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj