REKLAMY

Międzyrzecze; kraina geograficzna i historyczna na Bliskim Wschodzie, między rzekami Eufrat i Tygrys; rozciągała się od Wyżyny Armeńskiej aż do Zatoki Perskiej, obecnie w Iraku, Iranie i Syrii, powierzchnia ok. 350 000 km2. Najwcześniejsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu paleolitu 6000-5000 p.n.e. Pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. pierwszą wysoko rozwiniętą kulturę stworzyli w Mezopotamii Sumerowie. Później, do II tysiąclecia p.n.e. historia Mezopotamii zdominowana była przez Akad, Babilon i Asyrię. W I wieku n.e. północna Mezopotamia była prowincją rzymską.
Od roku 226 Mezopotamia należała do perskiego państwa Sasanidów, a w VII wieku została podbita przez Arabów, a w XVI wieku przez Turków osmańskich.


8000 p.n.e. - ser z zsiadłego mleka,
8000 p.n.e. - pierwsze studnie,
7000 p.n.e. - poduszka,
6000 p.n.e. - znane jest żelazo,
4500 p.n.e. - początki tkactwa,
4000 p.n.e. - glazura,
4000 p.n.e. - kajak,
4000 p.n.e. - kanały nawadniające, tamy,
4000 p.n.e. - kwas chlebowy,
4000 p.n.e. - miedź wytapiana z rud,
4000 p.n.e. - młotek,
4000 p.n.e. - pierwsze obrabiarki - wiertarka,
4000 p.n.e. - piwo,
4000 p.n.e. - radło drewniane,
3500 p.n.e. - początki kowalstwa,
3500 p.n.e. - odlewnictwo,
3500 p.n.e. - pojazd na kołach,
3500 p.n.e. - żagiel,
3400 p.n.e. - pierwsze wyroby ze szkła,
3200 p.n.e. - koło garncarskie,

REKLAMY

3200 p.n.e. - cegła wypalana,
3200 p.n.e. - narzędzia z brązu,
3000 p.n.e. - mozaika,
2700 p.n.e. - pierwszy udokumentowany konflikt zbrojny,
2700 p.n.e. - rydwan,
2600 p.n.e. - najstarsza gra planszowa,
2350 p.n.e. - Sumerowie mają okna w domach,
2350 p.n.e. - pierwsze ustępy,
2250 p.n.e. - pierwsze mapy,
2000 p.n.e. - liczba pi,
2000 p.n.e. - parasol,
2000 p.n.e. - pisanki,
2000 p.n.e. - zamek do drzwi z drewna,
1800 p.n.e. - drzwi do świątyni,
1800 p.n.e. - wełna,
1780 p.n.e. - słup ogłoszeniowy (Babilonia),
1780 p.n.e. - pierwsza polisa ubezpieczeniowa,
XVIII wiek p.n.e. - kodeks Hammurabiego,
2000 p.n.e. - budowane są pierwsze kominy,
1500 p.n.e. - tokarki z napędem strunowym,
1490 p.n.e. - znana jest kiełbasa,
1000 p.n.e. - zalążki szkoły,
900 p.n.e. - pierwszy znany dzwon,
600 p.n.e. - mosty drewniane i kamienne,
600 p.n.e. - Babilon opasany murami - czas przybliżony,
580 p.n.e. - wiszące ogrody Semiramidy,
500 p.n.e. - liczydło,
350 p.n.e. - groma
data nieokreślona - początki bankowości.

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj