REKLAMY
Archimedes

Grecki matematyk, fizyk i wynalazca, około 287 - 212 p.n.e.

Jeden z najwybitniejszych uczonych starożytności.
Żył w Syrakuzach na Sycylii. Był synem astronoma i spędzał życie na studiowaniu geometrii oraz opracowywaniu nowych typów maszyn.

Jego najsłynniejszym wynalazkiem był przenośnik ślimakowy, zwany śrubą Archimedesa, służący do transportu w górę wody lub ziarna.

Do dzisiaj, w okolicach gdzie nie ma pomp, stosuje się go do nawadniania pól.


REKLAMY

Odkrył również zasadę działania dźwigni i bloków. Był twórcą podstaw statyki (zasada dźwigni) i hydrostatyki (prawo Archimedesa i jego słynne: Eureka), podał metody obliczania objętości brył i pól figur, oszacował dość dokładnie liczbę pi.

statek Archimedesa SyrakuzjaBudował machiny obronne; w czasie II wojny punickiej kierował obroną Syrakuz.

Przypisuje mu się wynalezienie wielokrążka, dźwigu do podnoszenia i wywracania do góry dnem rzymskich statków, oraz zwierciadeł kulistych, które - skupiając promienie słoneczne - podpalały rzymską flotę.

Skonstruował również hodometr - urządzenie do pomiaru pokonanego dystansu.


Był konstruktorem największego okrętu starożytności Syrakuzja, o długości 150 metrów.

Zabity przez żołnierza rzymskiego po zdobyciu Syrakuz. Na jego kamieniu nagrobnym wyryto cylinder zawierający kulę - na znak, że zmarły był wielkim matematykiem 

Zobacz działanie śruby Archimedesa:

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj