REKLAMY
Hans Berger

Niemiecki psychiatra (1873 - 1941).

Wprowadził elektroencefalograf do badań doświadczalnych i klinicznych.

Badania rozpoczął w 1902 roku, ale sukces tzn. zarejestrowanie elektrycznej aktywności mózgu człowieka po trepanacji jak i w przypadku czaszki nieuszkodzonej, osiągnął dopiero w roku 1924, kiedy to dokonał pierwszego zapisu EEG u człowieka i wprowadził stosowaną do dziś nazwę.
Opisał też rodzaje fal i rytmy obecne w prawidłowo działającym mózgu.  

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj