REKLAMY
hrabia Karol Brzostowski

Szlachcic polski, inżynier, działacz gospodarczy, wynalazca (1796 - 1854).

Jako dwudziestolatek rozpoczął służbę w sztabie wojsk Królestwa Kongresowego.

Służył w wojsku, uczył się i jednocześnie zarządzał posiadłością pod Augustowem, którą później zaczęto nazywać "rzeczpospolitą sztabińską".
Początkowe poważne problemy finansowe powoli odchodziły w niebyt, dzięki jego racjonalnemu rozumowaniu i sile charakteru.

REKLAMY

W swoim gospodarstwie zbudował hutę szkła o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych (zaledwie w sześć miesięcy), i hutę żelaza.
Zbudował również fabrykę narzędzi rolniczych, w których produkowano m.in. jego wynalazki - młockarnię, dojarkę mechaniczną, wirówkę i żniwiarkę.

dojarka pomysłu BrzostowskiegoWłasnoręcznie zbudował pierwszy telegraf w Polsce, przy pomocy którego komunikował się z różnymi swoimi dobrami w regionie. Brał również udział w budowie kanału Augustowskiego. Miał też fabrykę wódki i browar przez siebie założony.
Wprowadził też kasę oszczędnościową i pożyczkową dla okolicznej ludności.


Przy tym wszystkim, Brzostowski (zwany również Czerwonym Hrabią) dbał o ludzi - wszyscy mieszkańcy jego dóbr objęci byli nauką elementarną. Ofiarował poddanym wolność, niezależność gospodarczą i opiekę socjalną.
Przeprowadził oczynszowanie i zapewnił chłopom zatrudnienie w stworzonym przez siebie kombinacie rolno-przemysłowym 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj