REKLAMY
Salomon de Caus

Francuski inżynier i wynalazca; także Cauls, Caux (1576 - 1626).

Interesował się wieloma dziedzinami - architekturą, mechaniką, hydrauliką, budował zegary słoneczne, zajmował się również muzyką.

Był budowniczym ogrodów - działał we Francji, Niderlandach, Anglii i Niemczech.

Caus i jego machinyW roku 1615 opisał zjawiska rozprężania i skraplania pary, oraz skonstruował prototyp maszyny parowej (urządzenie wykorzystywało energię pary wodnej do wyrzucania wody z fontanny).

Moc pary próbował wykorzystywać nie tylko do ozdobienia budowanych ogrodów, ale również przy budowie maszyn hydraulicznych.

Do swojej pracy próbował również wykorzystać promienie słoneczne - w szczelnie zamkniętym metalowym naczyniu, podgrzewał wodę przy pomocy soczewki - tak otrzymaną parę wodną wykorzystywał do napędzania małych fontann.
Umarł niedoceniony i nierozumiany w domu dla obłąkanych 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj