REKLAMY
Henry Cavendish

Brytyjski chemik i fizyk (1731 - 1810).

Pochodził z arystokratycznej rodziny - fortuna którą odziedziczył, pozwoliła mu na prowadzenie badań we własnym laboratorium w Londynie.

Tam zgłębiał tajniki elektryczności, ciepła, gazów, grawitacji. Eksperymentował też na sobie np. poddając się coraz silniejszym wstrząsom elektrycznym.

Dopóki mógł utrzymać pióro w dłoni, notował poziom bólu. Czasem takie eksperymenty kończyły się utratą przytomności.


REKLAMY

W roku 1766 zauważył, iż podczas rozpuszczania metali w rozcieńczonych kwasach, wydziela się palny gaz. Co więcej, gaz ten, po zmieszaniu z powietrzem, w obecności płomienia gwałtownie wybucha - w ten sposób odkrył wodór, i nazwał go czystym flogistonem. W XVII i XVIII wieku flogistonem nazywano hipotetyczną substancję, będącą przyczyną palności.

W roku 1781 dowiódł, że w wyniku spalania wodoru powstaje woda - "wyprodukował" w ten sposób wodę z tlenu i wodoru.
Ponadto ustalił skład powietrza, skład kwasu azotowego, ciepło właściwe szeregu związków chemicznych, oraz strukturę wody.
Prowadził liczne prace z dziedziny elektryczności np. odkrył przed Coulombem i Ohmem prawo Coulomba i prawo Ohma, jednak swoich prac nie publikował i z tego względu pozostały przez wiele lat nieznane.

Cavendish mierzy masę ZiemiBył pierwszym, który w miarę dokładnie obliczył masę Ziemi, korzystając z otrzymanej od Johna Mitchella aparatury. Jej głównym elementem były dwie 350-funtowe ołowiane kule, oraz wiele odważników, przeciwwag, wahadeł i wałków. Mierzenie grawitacyjnego odchylenia małych kul przez duże, umożliwiło mu wyznaczenie stałej grawitacji - jej znajomość pozwoliła na wyznaczenie masy Ziemi.
W swoich obliczeniach był niezwykle precyzyjny - pomylił się jedynie o 1% - według współczesnych danych Ziemia waży 5,9725 miliardów bilionów ton, a on podał, że 6 miliardów bilionów ton.

Większość jego prac nie została opublikowana za jego życia, jego notatki zebrał i opublikował dopiero w XIX wieku J. Maxwell.

Był dziwakiem. Nie cierpiał kontaktów z innymi ludźmi, a z kobietami w szczególności - na ich widok niejednokrotnie uciekał. Nawet jego służący kontaktowali się z nim zazwyczaj pisemnie 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj