REKLAMY
Johann Wolfgang Döbereiner

Niemiecki profesor chemii, technologii i farmacji (1780 - 1849).

Od roku 1810 profesor uniwersytetu w Jenie. Prowadził badania nad platyną i jej właściwościami katalitycznymi, procesami fermentacji, oraz reakcją utleniania dwutlenku siarki.

Otrzymał dymiący kwas siarkowy.
zapalniczka W lipcu 1823 roku, jako 43-letni profesor chemii, stwierdził niezwykle szybkie spalanie wodoru w obecności platyny. O swoim odkryciu w ciągu tygodnia poinformował pięciu redaktorów czasopism i Goethego.


REKLAMY

W sierpniu tego samego roku uzupełnił to odkrycie naukowe skonstruowaniem zapalniczki, opartej na samorzutnym zapalaniu się wodoru w obecności gąbczastej platyny.

Kolejnym krokiem było skonstruowanie lampy zwanej lampą Döbereinera.

lampa DöbereineraJako pierwszy próbował usystematyzować pierwiastki na podstawie ich mas atomowych.

Już w roku 1829 stwierdził, że właściwości bromu znajdują się pomiędzy właściwościami chloru i jodu. Właściwości te, to kolor i aktywność tych pierwiastków, wykazujące stopniowanie przy przechodzeniu od jednego do drugiego, oraz ciężar atomowy bromu, leżący mniej więcej w środku pomiędzy ciężarem atomowym chloru i jodu.

Opierając się na ciężarze atomowym, rozpoczął on badania innych grup składających się z trzech pierwiastków - jest autorem tzw. prawa triad pierwiastków 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj