REKLAMY
Albert Einstein

Fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej (1879 - 1955).

Urodził się w Ulm (Niemcy) w rodzinie żydowskiej, studiował w szkole politechnicznej w Zurychu.

Pracując na podrzędnym stanowisku w federalnym biurze patentowym w Bernie, w 1905 roku opublikował pracę zawierającą podstawowe idee szczególnej teorii względności.

W tym samym roku opublikował wyniki prac nad ruchami Browna, korpuskularną teorią światła i zależnością pomiędzy masą i energią (Einsteina wzór: E = mc²). Prace te przyniosły mu duże uznanie; od 1909 roku był profesorem uniwersytetu w Zurychu.


REKLAMY

W roku 1914 przeniósł się do Berlina, gdzie został dyrektorem specjalnie utworzonego Instytutu Fizyki. Podczas pobytu w Berlinie pracował nad relatywistyczną teorią grawitacji, poddając gruntownej analizie (po raz pierwszy od czasów Izaaca Newtona) prawa grawitacji.
W 1916 roku opublikował wyniki badań, tworząc ogólną teorię względności. W tym czasie rozwinął także kwantową teorię promieniowania.

W roku 1921 otrzymał Nagrodę Nobla.

Zmuszony w 1933 roku do opuszczenia Niemiec, objął stanowisko profesora w Institute for Advanced Study w Princeton (USA). Do końca życia pracował nad próbą połączenia w jedną całość teorii grawitacji z innymi teoriami pola, jak np. z teorią pola elektromagnetycznego; jednak prace te nie zdołały dowieść teorii.
Einstein brał czynny udział w życiu politycznym; w czasie I wojny światowej głosił idee pacyfistyczne, które w latach następnych w obliczu nazistowskiego zagrożenia i rosnącej potęgi hitlerowskich Niemiec zarzucił.

Einstein karykaturaW czasie II wojny światowej popierał prace zmierzające do budowy bomby jądrowej, jednak po wojnie uznał, że dalsza rozbudowa arsenału jądrowego zagraża istnieniu ludzkości, przed czym nieraz publicznie ostrzegał.
W dowód uznania za poparcie dla syjonizmu, w roku 1952 zaproponowano Einsteinowi prezydenturę Izraela, której nie przyjął.

Pewnie się to wyda dziwne, ale Einstein jako dziecko nie potrafił łączyć słów, czytać nauczył się dopiero jako 9-latek, natomiast trudności z pisaniem pozostały mu do końca życia 

Powiedział:
Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie.

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj