REKLAMY
Hipokrates

Lekarz grecki, zwany ojcem medycyny (ok. 460 - 377 p.n.e.).
Urodził się na greckiej wyspie Kos, zwany też był Hippokratesem (gr. Ἱπποκράτης).
Wstępne wykształcenie medyczne otrzymał w swojej ojczyźnie. Jego pierwszymi mentorami byli jego ojciec Heraklides i dziadek - obaj byli lekarzami, którzy cieszyli się sławą narodową. Nabytą wiedzę pogłębiał, podróżując m.in. po Egipcie i Azji Mniejszej, zwiedzając Tesalię i Ateny.

Około roku 430 p.n.e. stworzył podstawy wiedzy medycznej - oparł medycynę na zasadach racjonalnych, jego naukę cechowała troska o chorego, wnikliwa obserwacja lekarska i logiczne wyciąganie wniosków prognostycznych. Dzięki niemu Grecy jako pierwsi oddzielili medycynę od religii. Wierzyli, że choroba wynika ze spraw ciała, a nie jest karą zesłaną przez bogów.

Hipokrates na podstawie obserwacji i rozumowania określał istotę wielu chorób. Jego naczelną zasadą było nieszkodzenie choremu (łac. primum non nocere), jest twórcą podstaw etyki lekarskiej  przysięga Hipokratesa.

REKLAMY

To on opracował teorię czterech temperamentów, na podstawie której leczono różnorakie jednostki chorobowe. Według jego hipotezy, nieodpowiedni balans któregoś z czterech podstawowych płynów ustrojowych - "humorów" (krwi, żółci, flegmy lub czarnej żółci) mógł doprowadzić do choroby. Należało zatem przywrócić odpowiednie proporcje temperamentów poprzez dietę i ćwiczenia fizyczne.
Ten rodzaj leczenia został obalony dopiero w XIX wieku.

Wprowadził ziołolecznictwo i aromatoterapię - jedna z legend głosi, że spalając kadzidła na ulicach Aten powstrzymał epidemię dżumy.

HipokratesHipokrates uważał też, że na podstawie wyglądu człowieka można ustalić jego stan zdrowia.
Sama twarz może wiele o tym powiedzieć: zaostrzone rysy, wydłużony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, ziemista cera i spieczone usta są oznaką zbliżającej się śmierci.

Napisał m.in. Prognozy koskie, w których zawarł całe ówczesne doświadczenie lekarskie, oraz Aforyzmy; pozostałe dotyczą m.in. anatomii, patologii, chirurgii, zabiegów lekarskich, położnictwa.
Jako lekarz był powszechnie znany w Tesalii, Tracji, Macedonii.

Jego dzieła zostały po raz pierwszy przetłumaczone i wydrukowane w 1525 roku w Wenecji.

O jego śmierci z całą pewnością wiadomo tylko, że zmarł w mieście Larissa, jednym z ośrodków Tesalii.

Pisma przypisywane Hipokratesowi, stanowiące zbiór około siedemdziesięciu pism lekarskich, zostały zebrane w 100 lat po jego śmierci w tzw. Corpus Hippocraticum  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj