REKLAMY
Tadeusz Jan Krwawicz

Polak, jeden z najwybitniejszych na świecie autorytetów w dziedzinie okulistyki (1910 - 1988).

Był synem rusznikarza armii austriackiej.

Chcąc spełnić oczekiwania rodziców i kontynuując rodzinną tradycję, przez rok studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jednak już pierwszy rok studiów wykazał, że jego marzenia i zainteresowania zmierzają w innym kierunku. Przyjaźniąc się ze studentami medycyny, jak również słuchając wykładów prof. Janickiego z higieny, poczuł zafascynowanie medycyną.

Studia medyczne podjął (za namową ojca) w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1938 uzyskał dyplom lekarza, a rok później na podstawie pracy na temat właściwości rogówki oka, stopień doktora medycyny.

REKLAMY

Pracował jako asystent w Katedrze i Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Lwowskiego, potem jako kierownik Oddziału Okulistyki Szpitala Okręgowego w Lublinie. W 1951 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1957 profesorem zwyczajnym.
Przez 34 lata był (do 1980) kierownikiem Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zapoczątkował metody kriochirurgiczne w operacjach zaćmy - jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce, zajął się plastycznymi operacjami rogówki w celu wyrównania wad refrakcji.
Wprowadził do praktyki okulistycznej kriochirurgię i krioterapię, co stanowiło prawdziwy rewolucyjny przełom naukowy. Nowa metoda operacji zaćmy, którą zaproponował, wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym świecie.
Początkowo, w niektórych krajach, jak chociażby w Anglii, czy Stanach Zjednoczonych, do nowej metody Krwawicza podchodzono z dużym niedowierzaniem, ale ostatecznie krioekstrakcja zaćmy stała się operacją rutynową i taką pozostała przez wiele lat.
Szybko również zaczęto wykorzystywać krioterapię w wirusowych schorzeniach oka, w jaskrze, schorzeniach nowotworowych.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych, m. in. od roku 1967 był członkiem PAN. Opublikował łącznie 194 prace naukowo-badawcze.
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, a także liczne medale za zasługi lekarskie i pedagogiczne. W Lublinie stworzył ośrodek okulistyczny o światowej sławie 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj