REKLAMY
Igor Wasiljewicz Kurczatow

Radziecki konstruktor pierwszej elektrowni atomowej (1903 - 1963).

Urodził się w Simskim Zawodzie, małym miasteczku na Uralu. Jako dziecko nie zdradzał zainteresowań nauką.

Był natomiast niezwykle uzdolniony muzycznie.
Świetnie grał na bałałajce, potem zrezygnował jednak z dalszej edukacji muzycznej i w roku 1920 wstąpił na Uniwersytet Krymski, by studiować fizykę.
W krótkim czasie stał się najwybitniejszym specjalistą w dziedzinie fizyki jądrowej w ZSRR. W grudniu 1946 roku udało mu się zbudować pierwszy reaktor jądrowy.

REKLAMY

Pod bezpośrednią kontrolą Stalina, kierował zespołem pracującym nad sowiecką bombą atomową. Związek Radziecki chciał za wszelką cenę przełamać atomowy monopol, jaki Ameryka miała od czasów wojny. Dwudziestego dziewiątego sierpnia 1949 roku te wysiłki zostały uwieńczone sukcesem.

elektrownia jądrowa Obnińsk APS-1To on był głównym konstruktorem pierwszej na świecie elektrowni atomowej, którą uruchomiono 27 czerwca 1954 roku w Obnińsku.
Jednocześnie - biorąc pod uwagę skutki - był gorącym zwolennikiem zaprzestania prób jądrowych.
Nie przekonały go nawet słowa Chruszczowa: "...Zajmij się lepiej swoją nauką. My się będziemy troszczyli o politykę".

Reaktor jądrowy został po raz pierwszy wykorzystany jako źródło energii elektrycznej w 1952 roku w Argonne National Laboratory (USA).
Reaktor EBR-1 zasilał wtedy aż cztery (?!) żarówki  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj