REKLAMY
Kazimierz Siemienowicz

Polsko-litewski szlachcic (herbu Ostoja), generał, inżynier wojskowy i artylerzysta (ok. 1600 - 1651).

Odebrał szerokie wykształcenie humanistyczne oraz poznał co najmniej cztery języki: polski, litewski, łacinę i grekę, być może także francuski.

Wysłany przez króla Władysława IV, kształcił się w Holandii - uzyskał tytuł Magistra Sztuk Wyzwolonych i Filozofii.
Jednak od chłopięcych lat interesowało go wszystko, co było związane z artylerią.

Służąc w wojsku, brał udział w wielu bitwach i oblężeniach, pełniąc funkcję inżyniera artylerii.


REKLAMY

Od roku 1648 zastąpił zmarłego generała artylerii koronnej, Mikołaja Arciszewskiego i został dowódcą Polskiej Artylerii Koronnej, oraz specjalistą w dziedzinie artylerii konwencjonalnej i rakietowej.

W 1650 roku opublikował w Amsterdamie fundamentalne dzieło Artis Magnae Artilleriae pars prima  (Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza) - przez prawie 200 lat podstawowy podręcznik artylerii w Europie, a dla oficerów brytyjskich obowiązkowy jeszcze w latach 20-tych XX wieku. Omawia w nim między innymi technologię wytwarzania rakiet, w tym rakiet wielostopniowych, baterii rakiet, oraz rakiet ze statecznikami typu delta (zamiast zwykle stosowanych żerdek balastowych).

Rękopis drugiej części dzieła zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a wraz z nim plany wynalazku artyleryjskiego, prawdopodobnie znacznie wyprzedzającego epokę.

ilustracja z książki o artylerii
Siemienowicz na ilustracji
ilustracja z książki o artylerii
Uważany jest również za prekursora posługiwania się bronią biologiczną i bronią chemiczną (rozdziały "Kule zaprawione trucizną" i "Kule cuchnące"), co niekoniecznie jest powodem do chwały, ale dowodzi, że jego pomysły jednak znacznie wyprzedzały swoją epokę 
 
 
Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj