REKLAMY
William Sturgeon

Angielski inżynier elektryk (1783 - 1850).

Podczas eksperymentów z prądem elektrycznym, korzystając z doświadczeń H. Oersteda zauważył, że po wsunięciu do solenoidu pręta z miękkiego żelaza, indukcja pola magnetycznego gwałtownie wzrosła.

elektromagnes Sturgeona
W efekcie obserwacji, w roku 1825 skonstruował pierwszy, jeszcze bardzo nieefektywny elektromagnes, który w dalszych latach udoskonalał, nawijając wiele zwojów drutu na rdzeniu z miękkiego żelaza, pokrytym dla zapewnienia izolacji elektrycznej lakiem - dzięki temu, tak skonstruowany elektromagnes był w stanie utrzymać ciężar większy od własnego.

silnik elektrycznyW roku 1832 buduje komutator (do odwracania kierunku przepływu prądu elektrycznego w silnikach elektrycznych).
Cztery lata później, w roku 1836 zbudował galwanometr magnetoelektryczny z ruchomą cewką.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia, oraz jego: Annały elektryczności, wytyczyły drogę dla takich wynalazków jak telegraf, silnik elektryczny i wiele innych 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj