REKLAMY
Shen Kuo

Szen Kua - chiński astronom, fizyk, matematyk i filozof (1031 - 1095).

Autor dzieła Meng Ch'i Pi T'an, w którym (około roku 1088) opisał kompas.

Jest to jest pierwsza wzmianka o kompasie magnetycznym i jego zastosowaniu w kartografii.

 

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj