REKLAMY
Barthélemy Thimonnier

Francuski krawiec (1793 - 1857).

maszyna ThimonnieraPionier maszyny do szycia - opatentowanej w 1830 roku, która szyła szwem łańcuszkowym.

Za: "wynalazek, który stworzył wzór dla innych maszyn tego rodzaju", przyznano mu przed śmiercią medal I klasy.

Określenie to ściśle odpowiada prawdzie, bo jego maszyna do szycia na pewno nie była doskonała. Ciężka, wręcz fabryczna, z igłą pracującą w pozycji horyzontalnej, bo tak od tysiącleci szyły kobiety, rwąca i plącząca nić, co stanowiło jej największą wadę 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj