REKLAMY
Eli Whitney

Amerykański wynalazca i przedsiębiorca (1765 - 1825).

Pochodził z biednej rodziny, już jako 10-latek zarabiał na życie naprawiając w okolicy proste sprzęty domowe.
Kiedy trafił na uniwersytet Yale w New Heaven, często własną pracą płacił za naukę.

Kiedyś samodzielnie naprawił astrolabium, które w przeciwnym razie trzeba by było wysłać aż do Londynu. Dostał za to kwotę pokrywającą całoroczną opłatę za studia.

Pierwszy amerykański wynalazca z prawdziwego zdarzenia, uważany jest za głównego w skali światowej pioniera produkcji z części zamiennych na skalę przemysłową. Rzecz jasna: produkcji muszkietów.

REKLAMY

Zorganizował ją na zamówienie armii Stanów Zjednoczonych na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to w magazynach wojskowych armii Stanów Zjednoczonych zalegały popsute, wymagające naprawy muszkiety. Zobowiązał się wówczas do dostarczenia nowych dziesięciu tysięcy sztuk muszkietów w ciągu dwóch lat.

Wtedy to pojawił się po raz pierwszy termin normalizacja - mniej więcej od roku 1800 Whitney produkował dla rządu USA znormalizowane strzelby.
Jako pierwszy wprowadził zasadę podziału pracy, rozdzielając wykonanie poszczególnych operacji obróbki na różnych wykonawców.
Zorganizowany przez niego pokaz karabinów składanych z różnych części wzbudził zachwyt, a współczesne mu gazety pisały: "jego muszkiety są tak do siebie podobne, jak odbitki na papierze z jednej kliszy stalowej".

W roku 1793 skonstruował odziarniarkę (maszynę do oddzielania włókna od samych nasion) do bawełny, co umożliwiło znacznie szersze wykorzystanie tego surowca.

W roku 1818 skonstruował pierwszą frezarkę (wspornikową). Poza ruchem obrotowym freza, obrabiarka ta miała samoczynny przesuw stołu, na którym mocowane były obrabiane przedmioty 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj