REKLAMY
Erazm Witelo

Witeliusz, Witello - średniowieczny przyrodnik, matematyk i filozof (około 1220 - 1280).

Urodził się pod Wrocławiem. Był synem Polki i niemieckiego kolonisty - Turynga, który osiadł w Polsce za Bolesława Wstydliwego.

Studiował w Paryżu i w Padwie prawo kanoniczne, oraz filozofię i nauki ścisłe, sam wykładał na wydziale sztuk wyzwolonych.

Około roku 1269 nawiązał kontakt ze spowiednikiem papieskim i wyjechał do Rzymu, gdzie przebywał na dworze papieża Klemensa IV. Tam interesował się głównie matematyką.

REKLAMY

Jego największym dziełem była dziesięciotomowa Optyka  lub Perspectiva, wydana w Bazylei w 1272 roku. Opisał w niej budowę oka i podjął próbę wyjaśnienia procesu widzenia. Rozważał również prostoliniowe rozchodzenie się światła, oraz jego odbijanie się, załamywanie i rozpraszanie.

Opisał też niektóre meteorologiczne zjawiska świetlne - jego nowatorskie poglądy spowodowały, że księga stała się podręcznikiem, z którego korzystało wielu tak wybitnych uczonych, jak Kopernik czy Kepler.
Jego poglądy zachowały aktualność aż do XVII wieku, czego dowodem było norymberskie wydanie drukiem jego dzieła w 1535 roku.

Mimo, że jego związek z Polską był raczej luźny, to sam uważał się za Polaka, o czym wyraźnie mówi w X księdze "W naszej ziemi, mianowicie w Polsce, w tej, która jest zamieszkana pod 50 stopniem szerokości".

Był jednym z nielicznych matematyków swego stulecia, zajmujących się krzywymi stopnia drugiego i wyższych, dla kreślenia niektórych skonstruował nawet odpowiednie przyrządy.
Znał także bardzo dobrze trygonometrię i stosował ją w badaniach optycznych 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj