REKLAMY
wylewanie nawierzchni asfaltowej kiedyś

Popularny dzisiaj materiał do budowy nawierzchni dróg.

Jego popularność wynika z wydajności i niewielkich kosztów produkcji.
Naturalny asfalt pochodzenia wulkanicznego, znany był już w starożytności.

Używano go do uszczelniania instalacji wodnych i kanalizacyjnych już w latach 2800 - 2400 p.n.e. w miastach nad brzegami Indusu. Tam też odkopano resztki basenu pływackiego z kamienia, starannie uszczelnionego asfaltem.

W starożytnym Egipcie używano asfaltu jako jednego ze sposobów balsamowania zwłok...

Po ponurym średniowieczu, kiedy o wielu wynalazkach ludzkość zapomniała, naturalny asfalt został odkryty na nowo w 1595 roku.

REKLAMY

W XIX wieku zastosowano po raz pierwszy asfalt przy budowie dróg. Wcześniej drogi były wykładane kamieniami lub bardzo drobnym żwirem - w efekcie podróżowanie takimi drogami było mało komfortowe, a w suche dni dochodził do tego wszędobylski kurz i pył.

Po raz pierwszy użyto naturalnego wulkanicznego asfaltu w postaci bloczków do utwardzenia nawierzchni na Polach Elizejskich w Paryżu, w roku 1824.
Jedenaście lat później, również we Francji, po raz pierwszy zastosowano asfalt do pokrywania nawierzchni dróg.
Plastyczną i gorącą masę asfaltową zaczęto wylewać na utwardzoną drogę od roku 1854 - również we Francji.

zniszczona droga po tsunamiNowa technologia była na tyle atrakcyjna, że już w roku 1859 powstała pierwsza droga asfaltowa, która połączyła ze sobą dwa miasta: Travers i Pantarlier.
Od roku 1902, kiedy związano asfalt smołą węglową, stał się on popularnym materiałem do budowy dróg i autostrad.
Wraz ze wzrostem atrakcyjności asfaltu jako materiału do budowy szos, szedł rozwój walca drogowego napędzanego silnikiem parowym. Taki zmechanizowany walec znacznie ułatwił i przyspieszył budowanie dróg.

REKLAMY

Ciekawy jest fakt, że asfalt był kiedyś wykorzystywany również w fotografii. Specjalny światłoczuły asfalt bitumiczny (asfalt syryjski) posłużył do pokrycia szklanej szyby.
Na tak przygotowaną płytę Nicéphore Niepce położył pokrytą olejem kartkę papieru z obrazem - w ten sposób, w roku 1822 powstała pierwsza trwała kopia stykowa rysunku - portret papieża Piusa VII.

Cztery lata później, również przy użyciu światłoczułego asfaltu, Niepce wykonał pierwsze zdjęcie widoku ze swojego laboratorium 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj