REKLAMY
malowidła naskalne

Jednym z najdonioślejszych wynalazków ludzkości jest pismo.

Początki pisma sięgają czasów, gdy ludzie żyli jeszcze w jaskiniach. Z tej epoki zachowały się naskalne rysunki i malowidła, za pomocą których pierwotni myśliwi próbowali utrwalić sceny z polowań. Z takich właśnie rysunków rozwinęło się z czasem pismo obrazkowe.

Istota tego wynalazku polegała na wprowadzeniu obrazków uproszczonych, obrazków-symboli; np. w jakiejś informacji dotyczącej bawołów rysowano, zamiast całych zwierząt, tylko charakterystyczne dla nich rogi.

Pierwszymi ludźmi, którzy zaczęli używać pisma, byli prawdopodobnie mieszkańcy starożytnej Mezopotamii, państwa leżącego niegdyś na terenie dzisiejszego Iraku. Pisali oni już w czwartym tysiącleciu przed Chrystusem. Nie używali jednak alfabetu.

REKLAMY

Posługiwali się pismem klinowym, które utrwalali na glinianych tabliczkach papirusowym rylcem. Każdemu słowu odpowiadał inny znak, ludzie musieli więc uczyć się tysięcy symboli.
Na początku III tysiąclecia p.n.e., głównie z pisma obrazkowego, rozwinęło się w Egipcie pismo hieroglificzne, w którym pierwotne proste rysunki, w wyniku dodawania do nich znaków pomocniczych, dokładniej określających znaczenie rysunków, przybrały zawiłą postać tzw. hieroglifów.
hieroglifyZnajomość ich znaczenia posiadali tylko nieliczni egipscy kapłani i pisarze. W piśmie tym nie stosowano znaków przestankowych.
Hieroglifów używano aż przez trzy tysiąclecia. Ostatni tekst zapisany tym sposobem pochodzi z 394 roku naszej ery. Hieroglify odczytano dopiero w XIX wieku.

Dalszy rozwój pisma hieroglificznego prowadził ku pismu, w którym każdemu wyrazowi i jego formie gramatycznej odpowiada oddzielny znak. Takim pismem posługują się obecnie Chińczycy.
Jest to najdziwniejszy "alfabet" jaki przetrwał do czasów dzisiejszych. Istnieje w nim ponad 50 000 różnych znaków, ale zdecydowana większość Chińczyków opanowała najwyżej kilka tysięcy znaków.

Znacznie łatwiej czytać i pisać w językach posługujących się alfabetem łacińskim.

REKLAMY

Alfabet był najprawdopodobniej wynalazkiem Fenicjan. Szczyt rozkwitu ich cywilizacji przypadł około 1600 roku p.n.e. Imperium fenickie, położone na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, opierało się na handlu morskim, pismo potrzebne więc było do zapisywania rachunków i sporządzania kontraktów.
Fenicjanie wypracowali więc system, w którym każda głoska oznaczana była innym symbolem. Słowa zapisywano za pomocą liter, które odpowiadały poszczególnym głoskom.

alfabet semicki Zapis wyrazu powstawał przez zestawienie liter odpowiadających głoskom tworzącym wyraz. I tak dźwięk "a" wyrażany był literą "aleph", oznaczającą też słowo "wół". Tak samo litera "beth", druga litera alfabetu, oznaczała jednocześnie dom, będący znakiem dobrego powodzenia.
Ten rodzaj pisma przejęli od ludów semickich około 1000 lat p.n.e. starożytni Grecy wzbogacając go o samogłoski, a od nich Rzymianie. Pismo to nazywamy dzisiaj alfabetem.

Niewątpliwie, do rozwoju pisma w znacznym stopniu przyczynił się wynalazek papieru 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj