REKLAMY
drożdże

Rodzaj jednokomórkowych grzybów, które rozmnażają się zwykle przez pączkowanie.

Mogą się też mnożyć w sposób bardziej typowy dla organizmów jednokomórkowych, czyli przez podział.

Pobierają energię z martwych szczątków organicznych, rozkładając je do związków prostych.

Są to grzyby o największym chyba znaczeniu dla człowieka.

Od wieków drożdże służyły i służą do wypieku ciast, jako składnik zaczynu.

Jeszcze zanim ludzie w ogóle poznali naturę drożdży i około 30 gatunków drożdży, już korzystali z ich właściwości, ponieważ dzikie drożdże powszechnie występują w przyrodzie. Podobno w jednej z piramid egipskich znaleziono grudki czystych drożdży, które musiały zostać w jakiś sposób wyodrębnione.

Jako że drożdże żyją na podłożach zawierających cukry proste, i przeprowadzają fermentację alkoholową - najlepiej w warunkach bez udziału tlenu (beztlenowych), wykorzystywano je (zupełnie o tym nie wiedząc jakie to są organizmy) przy fermentacji piwa i wina.
Okazało się również (zapewne przez przypadek lub niedbalstwo), że drożdże dodane do surowego ciasta przygotowanego na chleb spowodowały, że bochenek pięknie wyrósł. Dlatego zbierano drożdże podczas fermentacji z piany, płukano czystą wodą, zamykano w beczułkach lub flaszkach i przechowywano w lodowniach bądź studniach.
drożdże
Pierwszym, który odkrył komórkową naturę drożdży piwnych około 1680 roku, był holenderski uczony Anton Philips van Leeuwenhoek.

REKLAMY

Ten handlarz suknem, był  zarazem konstruktorem jak i użytkownikiem pierwszych, rewolucyjnych na tamte czasy mikroskopów, a dziś jest uważany za twórcę mikrobiologii. Do jego najważniejszych dokonań należy odkrycie bakterii, włókien mięśniowych i plemników: "żywych stworzeń pływających w nasieniu".

Jako żywy organizm drożdże zidentyfikowano dopiero w roku 1837. Niezależnie od siebie zgłosili taką hipotezę Francuz Charles Cagniard-Latour i Niemiec Theodor Schwann.

Prawdziwą naturę fermentacji alkoholowej i rolę, jaką odgrywają w niej drożdże odkrył jednak dopiero Ludwik Pasteur, który jako pierwszy stwierdził, że drożdże są żywymi organizmami. Do tego czasu piwowarzy musieli polegać jedynie na dzikich szczepach drożdży służących do fermentacji.

Genom drożdży (DNA), został w roku 1996 opisany jako pierwszy wśród organizmów jednokomórkowych - zajęło to dziesięć lat i wymagało współpracy blisko stu zespołów badawczych 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj