REKLAMY
gazeciarz

Gazeta to (z francuskiego: gazette) - periodyczna publikacja, przede wszystkim codzienna, o charakterze informacyjnym.

Już około 200 lat p.n.e. w Chinach krążą oficjalne biuletyny rządowe, tzw. tipao, które można by uznać za pierwsze gazety.

W roku 59 p.n.e. Juliusz Cezar zakłada "Acta Diurna Populi Romani", serię rozwożonych po całym Imperium pism, które były umieszczane w miejscach ogólnodostępnych (później przechowywane w archiwach), stanowiących prototyp dzisiejszych gazet rządowych.

Opisywano w nich wydarzenia dnia, informowały również o podjętych przez senat uchwałach, wydarzeniach na dworze cesarskim itp.
Odkrycie i rozwój druku, spowodował postęp również i w tej dziedzinie. W roku 1562 we Włoszech ukazuje się pierwszy periodyk (miesięcznik), a w 1594 roku pierwszy magazyn (czasopismo) w Niemczech.

kardynał RichelieuDopiero rok 1631 można uznać za ten, w którym we Francji, pod patronatem kardynała Richelieu ukazała się pierwsza (przypominająca dzisiejszą) gazeta. Miała 4 strony i 1200 egzemplarzy nakładu.
Natomiast już w 1661 roku - ukazał się pierwszy numer "Merkuriusza Polskiego", najstarszej polskiej gazety. Wydano 41 numerów, każdy w nakładzie od 100 do 250 egzemplarzy.
Pierwszym czasopismem treści ogólnej, przeznaczonym dla wszystkich, był "Mercure Galant", założony przez Jeana Donneau de Vise. Po raz pierwszy ukazał się w Paryżu w marcu 1672 roku i zajmował się głównie wielkomiejskimi plotkami, co zapewniło mu spore zainteresowanie tzw. modnego towarzystwa.

REKLAMY

W roku 1800 w paryskim dzienniku "Journal des Débats" ukazują się pierwsze felietony.
W 1835 roku we Francji powstaje agencja prasowa Charlie Havasa, najstarsza poprzedniczka "Agence France-Presse". W tym samym roku "New York Harald" publikuje pierwszy w historii dziennikarstwa wywiad. Przeprowadził go James G. Benett z poczmistrzem z Buffalo.
W 1858 roku"Times" publikuje na pierwszej stronie przekazaną kablem z kontynentu depeszę Reutera, co staje się początkiem dominacji tej agencji na światowym rynku prasowym.
chłopiec sprzedający gazetyW 1880 roku gazetach pojawiają się pierwsze fotografie, co przyśpiesza rozwój magazynów ilustrowanych. W Polsce w 1882 roku "Wędrowiec", wydawany w Warszawie, publikuje po raz pierwszy ilustracje fotograficzne.
Pierwszym czasopismem, w którym zamieszczono fotografię, była "Art Union" z czerwca 1846 roku. 22 lutego 1890 roku ukazało się pierwsze w historii czasopismo w całości ilustrowane fotografiami - "The Illustrated", natomiast 22 marca 1904 roku w USA pojawiły się w gazecie pierwsze kolorowe ilustracje.

Oczywiście w tym miejscu nie może zabraknąć informacji o gazecie dla dzieci. Pierwszym takim czasopismem był "Magazyn Liliputów albo Złota Biblioteka młodych Pań i Panów" wydawany w Londynie przez wydawcę książek dla dzieci, Johna Newbery'ego od czerwca 1751 roku za 3 pensy. Było to pisemko o wymiarach 10 na 6,25 centymetra i zawierało krótkie opowiadania, zagadki, żarty, piosenki i obrazki.
Dziewczęta też miały swoją gazetkę: "Młoda Dama", która zaczęła wychodzić w Londynie 6 stycznia 1756 roku - ukazało się łącznie siedem zeszytów 


Ciekawostki:

Od 30 lat w Brazylii, wydawana jest najmniejsza gazeta świata. "Vossa Senhoria" jest tygodnikiem i ukazuje się w nakładzie 5000 egzemplarzy. Początkowo, jej twórca Leonidas Schwindt ustalił jej wymiary na 7 x 10 centymetrów. Jego córka, po przejęciu gazety w 1985 roku, jeszcze zmniejszyła jej wymiary na 2,5 x 3,5 centymetra. Na około 16 stronach prezentowane są najświeższe wydarzenia.

Najlepiej sprzedającą się gazetą codzienną świata jest japońska gazeta "Yomiuri Shimbun". Rano kupuje ją 9,8 mln osób, a wydanie wieczorne 3.3 miliona czytelników.

Więcej informacji na stronie: http://media.gimnazjum.com.pl/prasa.html

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj