REKLAMY
hydrolokator - zasada działania

Urządzenie służące do wykrywania i określania położenia przeszkód podwodnych.

W marynarce wojennej hydrolokator służy do wykrywania okrętów podwodnych. Hydrolokatory dzielą się na pasywne i aktywne.

Hydrolokator pasywny (inaczej szumonamiernik) składa się z umieszczonego pod kadłubem okrętu hydrofonu, odbierającego szumy wytwarzane przez śruby okrętowe i przetwarzającego je na drgania elektryczne, z kolei transformowane na fale dźwiękowe.

Szumonamiernika, skonstruowanego w Anglii w latach 1915-1916 do wykrywania okrętów podwodnych, użyto w czasie I wojny światowej.

Hydrolokatory aktywne wysyłają wiązkę ultradźwięków, które odbite od przeszkody powracają do urządzenia, dzięki czemu (za pomocą przeliczników) można precyzyjnie określić charakter, odległość, kierunek i szybkość poruszania się namierzonego obiektu.


REKLAMY

Paul LangevinTechnika hydrolokacji ultradźwiękowej została opracowana przez Francuza Paula Langevina podczas pierwszej wojny światowej. Na podobnej zasadzie działa także echosonda, wynaleziona przez niemieckiego fizyka Alexandra Behma w 1913 roku, używana w żegludze w miejsce sond ręcznych i mechanicznych oraz w badaniach oceanograficznych.
Specjalną rolę odgrywają echosondy w rybołówstwie, gdzie używane są do wykrywania ławic ryb.

Praktycznie stosowane systemy hydrolokacyjne powstały w okresie międzywojennym (pierwszy angielski "Asdic" - Allied Submarine Detection Investigation Committee w 1924 roku, następnie amerykański "Sonar" - Sound Navigation and Ranging, niemiecki Sondergerat, radziecki Tamir); wszystkie zastosowano podczas II wojny światowej.

Obecnie znacznie udoskonalone hydrolokatory pasywne i aktywne odznaczają się wielkim zasięgiem działania (szumonamierniki do 100 mil morskich, hydrolokatory aktywne do 10-15 mil morskich). Obok nich używa się także boi hydrolokacyjnych, pełniących rolę stałych punktów dozoru przeciwko okrętom podwodnym, a także sond hydrolokacyjnych holowanych przez samoloty i śmigłowce 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj