REKLAMY
deszczowanie pól

Inaczej nawadnianie, czyli dostarczanie wody (ze zbiornika, źródła lub cieku) do gleby.

Ma to na celu zapewnienie odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych, i robi się to za pomocą odpowiedniej sieci lub systemu.

Zazwyczaj są to otwarte rowy lub rurociągi i urządzenia spiętrzające lub wyrównujące poziom wody.

Nawadnianie towarzyszy rolnictwu od najdawniejszych czasów i zrodziło się w strefie śródziemnomorskiej ( Mezopotamia, Egipt, Maroko) oraz w Chinach.

czerpanie wody żurawiemW zależności od lokalizacji pól uprawnych wykształciły się odmienne systemy nawadniania.

REKLAMY

Różnią się one od siebie sposobami poboru wód i ich doprowadzenia na miejsce przeznaczenia, sposobami rozprowadzania wód po polu, sposobami podnoszenia wód oraz ewentualnie sposobem odprowadzenia nadmiaru wód.
Już 5 tysięcy lat p.n.e. w Egipcie, znano różne systemy nawadniania: zbiorniki retencyjne, kanały doprowadzające, obwałowania nizin, żurawie i wodowskazy.

System nawadniania stosowali szeroko Rzymianie na terenie całego imperium, doprowadzając w miejsca suchsze wodę akweduktami.
Znacznym ułatwieniem pracy przy nawadnianiu stało się wynalezienie przez Archimedesa przenośnika ślimakowego, zwanego śrubą Archimedesa, który służył do transportu w górę wody lub ziarna - zresztą do dzisiaj, w okolicach gdzie nie ma pomp stosuje się go do nawadniania pól.
Przenośnik ślimakowy skutecznie zastąpił dźwiganie wody w starożytnych amforach.

Zależnie od sposobu doprowadzenia wody rozróżniamy nawadnianie:

nawadnianie zalewowe

  • podsiąkowe (woda w rowach przesiąka przez skarpy i podnosi poziom wody gruntowej),
  • przesiąkowe (wgłębne, gdzie wodę doprowadza się do głębszych warstw gleby za pomocą specjalnych rurociągów porowatych lub zaopatrzonych w otwory),
  • zalewowe (doprowadzona woda - nawet 20-centymetrowa warstwa - wsiąka w glebę),
  • stokowe (woda z rowów wylewa się cienką warstwą po stoku) znane i stosowane do dzisiaj w Chinach, Indochinach i na Filipinach,
  • nasiąkowe (woda doprowadzona z bruzd czy drenów wsiąka w glebę), którego inicjatorem w Polsce był W. Korzybski jeszcze pod koniec XIX wieku,
  • zraszające (deszczowanie), które pojawiło się wraz z rozwojem nowoczesnego rolnictwa i ogrodnictwa.

nawadnianie nasiąkowe


Nawadniając, można przy okazji zasilić glebę nawozami, albo przyspieszyć rozwój mikroorganizmów glebowych, poprzez użycie wody o temperaturze wyższej niż nawadniana gleba.

Trzeba jednak pamiętać, że nieodpowiednie nawadnianie może spowodować nadmierne uwilgotnienie gleby, a nawet doprowadzić do zabagnienia, co w efekcie zamiast poprawić, spowodować może znaczne obniżenie ilości i jakości przyszłych plonów 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj