REKLAMY
trasa przebiegu Kanału wraz ze śluzami

Jeden z najważniejszych sztucznych kanałów żeglugowych świata.

Kanał Panamski przecina Przesmyk Panamski i łączy Ocean Atlantycki ze Spokojnym. Dzięki niemu droga morska z San Francisco do Nowego Jorku uległa skróceniu o 14 500 km!

Sam Kanał ma długość 81,6 kilometra (z czego 16,4 km przypada na płytkie wody przybrzeżne zatok: Panamskiej i Colón), oraz szerokość od 91,5 do 305 metra.

Ferdinand Marie de LessepsJego budowę zainicjował w roku 1879 Francuz Ferdinand Marie de Lesseps (budowniczy Kanału Sueskiego).

Niestety, z powodu złego rozpoznania hydrogeologii terenu, błędów techniczno-inżynieryjnych, oraz wysokiej śmiertelności robotników (szacuje się że zmarło ponad 22 tysiące osób), francuskie przedsięwzięcie się nie powiodło, ostateczne fiasko nastąpiło w 1889 roku. Towarzystwo zbankrutowało, narażając na znaczne straty około 500 tysięcy drobnych akcjonariuszy (tzw. afera panamska).

De Lesseps został skazany na 5 lat więzienia i olbrzymią grzywnę. Wkrótce jednak został zrehabilitowany. W 1869 został członkiem Akademii Francuskiej, odznaczono go Legią Honorową.
Zmarł, nie doczekawszy końca budowy.
Na jego nagrobku wyryto jeden z najbardziej znanych palindromów: "A MAN A PLAN A CANAL PANAMA".

Po francuskim niepowodzeniu przy budowie kanału, projekt podjęli Amerykanie kupując na mocy porozumienia z Panamą - tuż po jej oderwaniu od Kolumbii - prawa do budowy i administracji strefą, oraz pozostawioną przez Francuzów infrastrukturą aż do roku 1999. Budowa Kanału zajęła im całe 10 lat wypełnionych drążeniem, kuciem, wybuchami dynamitu, walką z malarią i żółtą febrą, przeciwdziałaniem osuwaniu terenu i powodziom, pogłębianiem i wywozem urobku. Z samego najwęższego odcinka Kanału, tzw. Culebra Cut, wywieziono 150 milionów m3 skał i ziemi, a w ciągu 8 lat zużyto ponad 20 milionów kilogramów dynamitu. Śmierć poniosło kolejne kilka tysięcy osób, a całkowity koszt konstrukcji szacuje się na około 375 milionów dolarów.

REKLAMY

śluza na KanaleW końcu się udało - w roku 1914 budowa została zakończona; oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 1920. Na Kanale znajdują się trzy zespoły śluz, dzięki którym statki pokonują wysokość 26 metrów. Śluzy są dwukierunkowe, dzięki czemu w tym samym czasie może się odbywać transport w obie strony. Ich szerokość wynosi 33,5 metrów i maksymalnie o takiej szerokości statki mogą wchodzić do kanału – są to tzw. Panamaksy.

Pokonanie Kanału Panamskiego zajmuje 24 do 30 godzin. Płynąc od strony Morza Karaibskiego, pokonuje się 11,3 km na poziomie zwierciadła wód morskich, aż do systemu trzech Śluz Gatuńskich, które podnoszą statki na poziom 25,9 metrów n.p.m. - czyli poziom sztucznego jeziora Gatún. Po opuszczeniu jeziora płyną 11-kilometrowym wykopem w skałach, a po następnych 13 kilometrów docierają do kolejnego systemu śluz. Po przepłynięciu dalszych 13 kilometrów, statki wychodzą do portów Panama i Balboa.

Rocznie pokonuje go około 14 tysięcy statków, dlatego obecnie obsługa kanału wymaga zatrudnienia 9 tysięcy pracowników, natomiast dochody z działalności zasilają Skarb Państwa kwotą aż miliarda dolarów rocznie. Pewnie dlatego w 2007 roku podjęto decyzję o jego rozbudowie. W jej ramach powstają potężne zespoły śluz o długości 427 metrów i szerokości 55 metrów, dzięki czemu będą tędy mogły przepływać najpotężniejsze kontenerowce świata.

Kanał Panamski kiedyśpogłębiarki przy budowie Kanału PanamskiegoTrzeba pamiętać, że Kanał Panamski - poza najważniejszą funkcją transportowo-handlową - jest również jedną z największych atrakcji turystycznych Panamy. Można odbyć rejs kanałem, lub odwiedzić zespoły śluz (najpopularniejsze, bo położone 15 kilometrów od centrum Panama City Miraflores, lub w głębi kraju Pedro Miguel i Gatun), gdzie z tarasów widokowych obserwuje się cały zautomatyzowany proces przechodzenia statków przez śluzy i pokonywania kilkunastometrowej różnicy poziomów od podpięcia jednostki do elektrycznych lokomotyw, przez zamknięcie wrót (w Miraflores mają blisko 25 metrów wysokości i są grube na 2 metry!), wypełnianie komór wodą - 100 milionów litrów w 8 minut (!) po wyjściu statku 


Zobacz film o budowie Kanału:

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj