REKLAMY
metanol

Alkohol metylowy, organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny - CH₃OH.

To naprawdę silna trucizna.
Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią lub poważnym kalectwem: spożycie zaledwie 8-10 gramów powoduje ślepotę, a 12-20 gramów śmierć.

REKLAMY

Metanol jest szczególnie niebezpieczny, gdyż można go łatwo pomylić z etanolem. Czysty metanol jest bezbarwną cieczą. Miesza się z wodą w każdym stosunku. Spala się bladoniebieskim płomieniem.

Robert BoyleZostał odkryty w 1661 roku przez chemika i fizyka brytyjskiego, pochodzenia irlandzkiego, Roberta Boyle’a.


Do 1923 roku był otrzymywany wyłącznie przez destylację rozkładową drewna.
Obecnie produkowany jest syntetycznie i wykorzystywany w wielu branżach, między innymi w produkcji farb i lakierów, chemii gospodarczej, kosmetyce, produkcji klei, olei, smarów, w przemyśle farmaceutycznym, chemii budowlanej oraz w produkcji żywic, tworzyw sztucznych i poliuretanów  

Na podstawie artykułu z Wikipedii

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj