REKLAMY
konna straż jedzie do pożaru

Pojazd uprzywilejowany, to pojazd któremu należy ułatwić przejazd.

Pierwsze takie pojazdy były po prostu wozami przewożącymi władców i dostojników.

Później ustalono, że do pojazdów uprzywilejowanych powinny należeć głównie te, których używa się w związku z ratowaniem życia i mienia ludzkiego, bądź usuwaniem skutków katastrof, oraz pojazdy służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa - w szczególności policji.

REKLAMY

Jako pierwsze w historii pojazdy uprzywilejowane, które służyły do niesienia pomocy, pojawiły się wozy strażackie. Za twórcę pierwszej straży pożarnej uważany jest Marek Licyniusz Krassus - najbogatszy mieszkaniec Rzymu, żyjący w I wieku p.n.e. Był politykiem, dowódcą wojskowym, ale przede wszystkim był człowiekiem interesu. Kiedy w Rzymie palił się jakiś budynek, to odkupywał go za bezcen, a następnie do jego gaszenia wysyłał liczącą 500 niewolników swoją prywatną straż pożarną.
Jego strażacy nie mieli ani syren, ani zespolonych lamp ostrzegawczych czy zwyczajnych dzwonków, dlatego jadąc wozami przez zatłoczone, wąskie uliczki, torowali sobie drogę krzykiem i kijami.

radiowóz policyjnyW XIX wieku konne wozy strażackie miały już na wyposażeniu okazałe dzwonki. Czasem używano również trąbek, ale to przede wszystkim w remizie, kiedy dawano znak, że wybuch pożar i trzeba dostarczyć konie. Z biegiem lat na wyposażeniu straży pożarnych zaczęły pojawiać się ręczne (na korbkę) produkowane zresztą do dzisiaj syreny sygnałowe.

zabytkowy ambulansDopiero pod koniec XVIII wieku pojawiły się pierwsze ambulanse. Pierwsze konne karetki pogotowia ratunkowego oznaczano białym krzyżem na niebieskim tle. Niektóre z nich miały również z przodu i tyłu niewielkie lampy.
Z kolei dziewiętnastowieczni policjanci, którzy jechali na interwencję, torowali sobie drogę przy pomocy gwizdka.

Później pojawiły się ręczne klaksony, a od 1908 roku - elektryczne.
Na początku dwudziestego wieku, w roku 1901 amerykański Federal Electric (później Federal Signal) zaczął produkować znaki oświetlane żarówkami, a od roku 1915 syreny mechaniczne o napędzie elektrycznym.
W latach pięćdziesiątych XX wieku, pracujący w spółce inżynier Earl Gosswiller opatentował Beacon-Ray and TwinSonic, na którym do dziś wzorują się producenci urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych pojazdów uprzywilejowanych.

samochód Warszawa jako radiowózW PRL, kiedy bohaterem kryminałów był kapitan Sowa, milicyjne Warszawy miały na dachu montowane "bomby" - lampę z niebieskim światłem błyskowym i podświetlanym napisem milicja. Za atrapą chłodnicy montowano dwutonowe syreny...

Dzisiaj pojazd uprzywilejowany, to taki, który wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

REKLAMY

Przy zachowaniu szczególnej ostrożności, polski kodeks drogowy zezwala kierującemu pojazdem uprzywilejowanym na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a także znaków i sygnałów drogowych, w tym do sygnalizacji świetlnej.
Kierujący takim pojazdem nie jest jednak zwolniony ze stosowania się do sygnałów dawanych przez kierujących ruchem.
Natomiast wszyscy uczestnicy ruchu zobowiązani są do ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu m.in. poprzez natychmiastowe usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj