REKLAMY
poborca podatkowy w Egipcie

Obowiązkowe świadczenie pieniężne nałożone na podatnika np. przez państwo.

Podatki istniały już 4000 lat przed naszą erą - początkowo były to świadczenia osobiste w postaci darów na rzecz panującego i miały charakter dobrowolny, potem zwyczajowy, aż wreszcie stały się prawem.

Ze świadczeń na rzecz panującego, podatki przekształciły się w świadczenia na rzecz państwa, z pobieranych w miarę potrzeby - na pobierane regularnie, a z pobieranych w naturze - na podatki pieniężne.


REKLAMY

Już w starożytnym Egipcie ludzie byli obciążeni zobowiązaniami wobec władców. Rolnicy oddawali część zbiorów, rzemieślnicy oddawali część swych wyrobów na potrzeby wojska i administracji (resztę sprzedawali), natomiast kupcy składali daniny.

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w starożytnym Rzymie, gdzie płacone były daniny i oddawana część łupów wojennych. Po okresie podbojów i dynamicznego bogacenia się Rzymian, podatek w 167 roku p.n.e. został zniesiony.

podatki w starożytnym EgipcieBurzliwe dzieje zarówno starożytne, jak i naszej ery sprawiały, że podatki przybierały formę daniny, kontrybucji czy nawet haraczu.

W okresie średniowiecza przeważająca część świadczeń przybierała formę danin na rzecz władców. Inną formą podatku było pobieranie myta lub pogłównego, które uwzględniało przede wszystkim sytuację materialną i ekonomiczną podatników. Większe i szybsze efekty finansowe władcy osiągali z wojen i podbojów.

W XV wieku rozwinął się system podatkowy we Francji i Anglii. Podatek dochodowy wprowadzono w Wielkiej Brytanii już w XVIII wieku, a w Prusach dopiero w 1891.
W XIX wieku obciążenie podatkami znacznie wzrosło, a podatki stały się instrumentem polityki finansowej.

Dziś podatek jest jednym z najbardziej znienawidzonych słów i zjawisk, wobec którego jesteśmy raczej bezsilni. Nie bez powodu mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i… właśnie podatki.

danina na rzecz panującegoWspółcześnie płacący podatki nie otrzymuje bezpośrednich świadczeń wzajemnych, a pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia itp.

Podatki dzielą się na:

 bezpośrednie – nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy;
 pośrednie – nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.

Ciekawostka:
Wśród różnych dziwnych zobowiązań, które kiedyś ludzie musieli odprowadzać, bywały i takie dziwolągi.
W Anglii płacono m.in za:

 Tchórzostwo - W XII wieku brytyjscy królowie wymyślili, że ci, którzy nie chcieli walczyć w ich wojnach mogą zapłacić daninę i nie walczyć w danej wyprawie króla.

 Brody - w XVI-wiecznej Anglii podatek od bród ściągał Henryk VIII. W XVIII wieku w Rosji podobny podatek wprowadził car Piotr Wielki po to, żeby zachęcić Rosjan do noszenia się na sposób europejski.

 Okna - w roku 1696 w Anglii wprowadzono podatek od okien wychodzących na ulicę, który obowiązywał przez około 150 lat. Skutkiem tego było masowe zamurowywanie otworów okiennych. Do dzisiaj jest to widoczne na Wyspach Brytyjskich.

 Mydło - w 1711 roku władze brytyjskie opodatkowały mydło. Zniesiono go dopiero w 1853 roku.

 Kapelusze - w 1784 roku premier angielski William Pitt Młodszy opodatkował kapelusze męskie. Każdy mężczyzna musiał mieć wklejony w podszewce znaczek skarbowy potwierdzający uiszczenie opłaty.

 Zegarki - pod koniec XVIII wieku a Anglii przez kilka miesięcy obowiązywał podatek od czasomierzy. Zrujnowało to wytwórców zegarów.

W innych krajach pobierano podatki m.in. za:

 Mocz - jako, że mocz od starożytności był używany do wybielania (zawiera amoniak), to cesarz Wespazjan opodatkował prawo odbioru moczu z latryn publicznych przez rzemieślników.

 Kominy - od średniowiecza taki podatek obowiązywał w wielu częściach Europy. Skutkiem tego, uboższa część wolała budować kurne chaty - z otwartym paleniskiem, bez komina.

 Cień - kiedyś w pewnym włoskim miasteczku opodatkowano markizy i szyldy, a właściwie zacieniony przez nie obszar przestrzeni miejskiej.

 Ksero - Francuzi wymyślili podatek od kserokopiarek i drukarek. Opłata trafia do Narodowego Centrum Książki i Biblioteki Narodowej.

 Pszczoły - do 2014 roku w Australii sprzedaż pszczelej królowej była opodatkowana. Przychody okazały się zbyt małe w stosunku do kosztów poboru i dlatego podatek zlikwidowano.

 Niepalenie - przez pewien czas w prowincji Hubei w Chinach obowiązywał podatek za to, że ktoś kupował zbyt małą ilość papierosów, ponieważ władze uznały, że osoby, które nie wspomagają chińskiego monopolu monopolowego, tym samym uszczuplają dochody państwa.

 Wyznanie - w Niemczech od ponad 200 lat obowiązuje podatek kościelny. Wynosi on 8 do 9 % dochodu wiernego. Obywatel deklaruje, jakiego jest wyznania i do tej wspólnoty wyznaniowej odprowadzane są środki. Podobna danina funkcjonuje w Austrii, Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

 W Polsce od 1945 roku obowiązywał podatek za bezżenność - tzw. bykowe i obejmował singli płci obojga powyżej 30 roku życia. Został zniesiony w latach 70-tych XX wieku.

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj