REKLAMY
prasa

Maszyna do wywierania nacisku na przedmioty.

Stosowana w wielu dziedzinach przemysłu do różnych celów, np. do wyciskania soków, kształtowania cegieł, wytłaczania przedmiotów z tworzyw sztucznych, odbijania wzorów - druku, i najbardziej rozpowszechniona - prasa do kształtowania przedmiotów metalowych.

Najprostsze prasy znane były w starożytnej Grecji i stosowane do wyciskania winogron.

Elementem naciskającym w tych prasach była belka drewniana zamocowana z jednej strony obrotowo za pomocą poziomego czopa. Na drugim końcu belki zawieszano ciężary wywierając nacisk na worek z winogronami siłą wynikającą z wielkości ciężaru i długości belki. W prasach tych zastosowano więc zwielokrotnienie siły przez dźwignię jednoramienną, a potem dodatkowo przez zastosowanie zamiast ciężarów - wielokrążka linowego.


W czasach rzymskich wynaleziono prasę śrubową, w której siła nacisku wynikała z obracania się śruby w nieruchomej nakrętce. W niezmienionej postaci, wykonana z drewna prasa śrubowa dotrwała do XV wieku, kiedy została przystosowana do odbijania drzeworytów, a po nieznacznym udoskonaleniu J. Gutenberg zastosował ją po raz pierwszy w Europie do drukowania książek. Prasa jego konstrukcji przetrwała 350 lat i dopiero około 1800 roku śrubę zastąpiono w niej dźwignią, co zwiększało wydajność druku do 300 odbitek na godzinę. Taką prasę wynalazł wcześniej Leonardo da Vinci, ale jak większość jego wynalazków i ten też nie został zrealizowany.

REKLAMY

W roku 1800 zamiast drewna zaczęto do budowy pras drukarskich stosować metal, a w 1814 roku w redakcji gazety londyńskiego Timesa pojawiła się pierwsza prasa drukarska z napędem mechanicznym.
Jej twórcą był niemiecki drukarz Friedrich Koenig, który oprócz napędu silnikiem parowym zastosował nacisk przez obracający się cylinder, co dało wydajność 800 odbitek na godzinę.


prasa z 1824 rokuPierwsze zastosowania prasy śrubowej do plastycznego kształtowania metali przyniósł wiek XV. Zastosował ją Bramante (Donato d'Antonio) do bicia monet i medali.
Jednak początek współczesnych konstrukcji to dopiero koniec wieku XVIII, gdy angielscy wynalazcy: stolarz artystyczny Joseph Bramah i Henry Maudslay tworzą pierwszą prasę hydrauliczną w 1795 roku. Przy jej budowie konstruktorzy wykorzystali znaną już zasadę działania takiej maszyny, opracowaną teoretycznie przez francuskiego matematyka i fizyka Blaise Pascala w 1651 roku.
Jako istotną nowość wnieśli m.in. uszczelnienie tłoka względem cylindra uszczelką skórzaną. W ich prasie hydraulicznej niewielkie ciśnienie, wywierane na mały tłoczek, przesuwało znacznie większy cylinder na małą odległość, ale z dużo większą siłą.


Po raz pierwszy prasę hydrauliczną do obróbki plastycznej metali zastosował w 1820 roku brytyjski mechanik T. Burr, wyciskając za jej pomocą rury z ołowiu. W roku 1847 Anglik Ch. Fox zastosował prasę hydrauliczną w kuźnictwie, co spowodowało szybki rozwój konstrukcji, a w konsekwencji wzrost nacisków pras - nawet do 50 tysięcy ton 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj