REKLAMY
reklama wina w Herculanum

Informacja połączona z komunikatem perswazyjnym, która ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług.

Początkowo reklama była jedynie w formie słownej - na miejskich targowiskach i starożytnych uliczkach powszechne było gromkie zachwalanie i nawoływanie sprzedawców do kupowania właśnie ich produktów.

Z czasem pojawiły się również pierwsze szyldy - które (jako, że analfabetyzm był zjawiskiem powszechnym), miały zazwyczaj formę kamiennych rzeźb lub obrazków, umieszczonych nad wejściami do karczm, czy punktów usługowych np. szewców.


REKLAMY

reklama wycieczekJednocześnie powstawać zaczęły odpowiedniki dzisiejszych ulotek, afiszy i plakatów - komunikaty o charakterze reklamowo-informacyjnym, do których używano glinianych tabliczek, czy papirusu. Zazwyczaj zawierały informacje o nadchodzących wydarzeniach z życia sportu czy kultury.

Za najstarsze ogłoszenie reklamowe przyjmuje się papirus z Teb, pochodzący z 3000 roku p.n.e.

W ruinach Pompejów znaleziono kamienne tabliczki z ogłoszeniami kandydatów do rady miejskiej, a oprócz nich czysto komercyjne reklamy sklepów, tkalni, czy winiarni...

W starożytnej Grecji, w 150 roku n.e. powstało "biuro informacji handlowych", którego założyciel - Aleksander Paflagończyk - prowadził prawdopodobnie pierwszą kampanię reklamową swojej autorskiej maści leczniczej z koziego tłuszczu - cytnis.

Początkowo reklama miała ograniczony zasięg, rewolucja nastąpiła po wynalezieniu przez Gutenberga druku. Wkrótce pojawiły się pierwsze gazety, a w nich pierwsze reklamy prasowe. Na terenie Europy pierwsza gazeta "Aviso Relationoder Zeitung" ukazała się w styczniu 1609 roku w Niemczech.

reklama piecaBlisko sto lat później, tj. w 1702 roku, na rynek francuski trafiła typowo reklamowa gazeta: "Journal General d'Affiches". Prawdziwy rozwój reklamy prasowej nastąpił dopiero w drugiej połowie XIX wieku i był związany był z tanią, wysokonakładową prasą, oraz ze zmniejszeniem analfabetyzmu.
Około 1840 roku ogłoszenia zaczęto uzupełniać ilustracjami (często znanych autorów), co uczyniło je jeszcze atrakcyjniejszymi dla odbiorców.

Zaczęły powstawać pierwsze agencje reklamowe, stworzono zawód agenta reklamowego, na szpaltach gazet wyodrębniono przestrzeń, przeznaczoną głównie dla reklam.

W roku 1870 pojawiła się pierwsza masowa reklama mydła - Ivory Soap.

Ponoszono coraz większe nakłady na reklamę - 1893 - w samych tylko Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów.

Od roku 1894 Amerykańska Spółka Gramofonowa zaczęła nagrywać reklamy dźwiękowe na płytach, ale jak łatwo się domyślić, nie był to dobry pomysł.

reklama kawyKiedy w 1895 roku narodziło się kino, już półtora roku później na ekranie pojawił się pierwszy spot reklamowy.
Na początku lat 20-tych XX wieku pojawiło się radio, i szybko okazało się, że jest ono bardzo atrakcyjnym, wykorzystywanym do dziś, kanałem przekazu.

Za okres, w którym rozwinęła się współczesna reklama, uważa się lata powojenne. Jej rozwój nastąpił w sposób szczególny w krajach Europy Zachodniej, a następnie bardzo szybko zalał cały świat - w znacznym stopniu przyczynił się do tego wynalazek telewizji, a następnie internetu. Pierwszy baner reklamowy (w formacie gif, o rozmiarze 468×60 pikseli) pojawił się w roku 1994 roku i skutecznie zachęcał internautów do kliknięcia.

Przy drogach pojawiły się billboardy, które godnie zastąpiły historyczne gliniane i kamienne tabliczki. Niektóre z billboardów osiągają ogromne wręcz rozmiary. W pobliżu międzynarodowego lotniska w Arabii Saudyjskiej postawiona została długa na 50 metrów i 12 metrów wysoka konstrukcja, przy której użyto 1800 ton stali.


W naszym kraju, w zakresie reklamy niewiele było różnic w stosunku do zachodnich sąsiadów. W średniowieczu dominowali krzykacze i reklama jarmarczna.
Pod koniec XVIII wieku pojawiły się reklamy prasowe. Dotyczyły głównie składów handlowych oraz ofert lekarzy.
Pierwszą gazetę ogłoszeniową: "Warszawskie Extraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości" - założono w roku 1762. Oprócz reklam książek, zawierała ona liczne ogłoszenia dotyczące leków  

reklama "cukier krzepi"Ciekawostka:
 Znane w Polsce hasło reklamowe "Cukier krzepi", wymyślił w latach 30-tych XX wieku znany dziennikarz i reportażysta, Melchior Wańkowicz, i choć mijało się z prawdą, to znacznie zwiększyło sprzedaż cukru. W latach 70-tych Wańkowicz wymyślił kolejne chwytliwe hasło, tym razem dla Polskich Linii Lotniczych LOT: "Lot-em bliżej".

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj