REKLAMY
b_150_100_16777215_0_0_images_duze7_pocztowa.jpg

Zamykane pudło, do którego można wrzucać listy i kartki pocztowe.

Skrzynki takie są regularnie opróżniane, a wrzucone przesyłki trafiają do pocztowych sortowni i dalej do adresatów - często (roznoszone przez listonoszy) lądują wówczas w skrzynkach na listy.

Skrzynki, do których można było wrzucać anonimową korespondencję (w zasadzie były to same donosy) skierowaną do władz Florencji i Wenecji, pojawiły się podobno już około roku 1529. Miały postać drewnianych pudeł i nazywano je tamburi.
Okazało się wkrótce, że "życzliwych" było tak wielu... że władze szybko zrezygnowały z tej formy przesyłania informacji.

REKLAMY

Dopiero ponad 100 lat później, pojawiły się na ulicach Paryża skrzynki odbiorcze, będące istotnym elementem ówczesnego systemu pocztowego. Były opróżniane przez pieszego posłańca trzy razy dziennie, a nadawca musiał dołączyć do listu coś w rodzaju opłaty za list - prototyp znaczka pocztowego.
Niedoskonałość opłat za przesyłanie listów powodowała, że instalowanie kolejnych skrzynek w kolejnych miastach napotykało problemy...

Dopiero wprowadzenie znaczków pocztowych, dzięki którym ujednolicono i uproszczono system przesyłania korespondencji, wpłynęło na zwiększenie się ilości instalowanych skrzynek pocztowych.
W roku 1766 pierwsze skrzynki (w kolorze niebieskim) zostały zainstalowane na terenie Prus.

stara skrzynka pocztowaW Warszawie skrzynki doczekały się instalacji dopiero w 1807 roku, ale funkcjonowały wyłącznie jako skrzynki do korespondencji dla żołnierzy armii napoleońskiej.
Po klęsce Napoleona skrzynki zniknęły aż do roku 1842 - zainstalowano wtedy skrzynki z powrotem, ale tylko na listy które były wysyłane na koszt odbiorcy.
Dopiero dwanaście lat później (rok 1854) pojawiły się skrzynki pocztowe do których można było wrzucać korespondencję przesyłaną na stemplowanych kopertach pocztowych, czyli już z opłatą nadawcy.

Do końca XX wieku w Polsce stosowano trzy kolory do oznaczenia skrzynek pocztowych: skrzynki czerwone do przesyłek zamiejscowych, zielone do przesyłek miejscowych, a malowane na granatowo - do przesyłek lotniczych.

skrzynka w AngliiW dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem innych form komunikacji między ludźmi (SMS-y, chaty, poczta elektroniczna itp.) liczba skrzynek na listy zdecydowanie zmalała. Te które jeszcze zostały, zawieszane są trwale na ścianach budynków lub ustawiane na chodnikach.
W zależności od kraju w którym były instalowane, różnią się od siebie kształtem, kolorem i symbolami poczty  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj