REKLAMY
siedem cudów świata

Wiele narodów antycznych liczbę siedem uważało za niezwykłą.

W Księdze Rodzaju Starego Testamentu czytamy, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, a siódmego dnia odpoczywał.

Grecy corocznie wybierali siedmiu najlepszych aktorów.
Rzym został wybudowany na siedmiu wzgórzach.

REKLAMY

Mamy siedem grzechów głównych, siedem dni w tygodniu, siedem kontynentów, siedem sakramentów świętych, siedem cudów świata, siedmiomilowe buty, siedmiu wspaniałych.

Siedem cudów świata, to lista najwspanialszych tworów rąk ludzkich, które istniały kiedyś w rzeczywistości. Niewiele po nich pozostało - z niektórych pozostały zaledwie szczątki, z których większość zaginęła lub została wywieziona z kraju, w którym powstały. O innych wiadomo nam tylko z przekazów historycznych - pozostaje jedynie wierzyć, że autorzy opisów nie kłamali...

Zaledwie tylko jeden spośród nich dotrwał do naszych czasów, ale jego wielkość jeszcze dzisiaj budzi podziw dla umiejętności starożytnych budowniczych.

Pomimo iż wszyscy słyszeli kiedyś o siedmiu cudach, mało kto potrafi wymienić je wszystkie, mało kto także wie, jak powstały owe cuda i co się z nimi stało 


A oto ich lista w porządku alfabetycznym:


Idąc jakby "za ciosem", ludzkość postanowiła również stworzyć listę siedmiu cudów świata średniowiecznego. Nazywano ją także "architektonicznymi cudami średniowiecza".

Do najczęściej wymienianych reprezentantów cudów średniowiecza należą:

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj