REKLAMY

sprężystePrzedmiot z materiału sprężystego (zwykle stali) o kształcie zapewniającym jego dużą podatność sprężystą.

Zasadę sprężystości wykorzystywano już kilkanaście tysięcy lat temu w łuku, w którym występuje nagłe wyładowanie się nagromadzonej energii mechanicznej, a także w niektórych pułapkach na zwierzęta (w postaci silnie napiętych prętów drewnianych).

W okresie rzymskim do miotania pocisków podczas walk na morzu wykorzystywano sprężystość odgiętych desek (przykład sprężyny płaskiej).

REKLAMY

Ciekawy był projekt Leonarda da Vinci z około 1485 roku, aby kuszę - gigant, używaną dawniej do walk oblężniczych, zaopatrzyć w łuk z płaskowników metalowych (rodzaj resoru piórowego). Wspomnijmy o miniaturowej kuszy ze stali, wynalazku hiszpańskich Maurów z XV wieku. Kuszę taką łatwo było ukryć nawet w rękawie.
pojazd projektu Leonardo da Vinci na sprężynęOkoło 1500 roku sprężyna występuje w nowej, ważnej postaci - sprężyny spiralnej, która zaczęła odgrywać rolę źródła energii w zegarach.
Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym pomyśle wielkiego Leonardo da Vinci - praprzodku samochodu z taką właśnie sprężyną jako napędem.

W 1616 roku, Fausto Veranzio, autor książki o maszynach, podaje rysunek powozu na resorach. Po 50 latach od jej wydania resory ze stali na pewno już były używane.

Sprężyna śrubowa rozwinęła się prawdopodobnie ze spiralnej. Istniała już pod koniec XVIII wieku. Około 1800 roku Joseph Bramah zbudował maszynę do nawijania tego rodzaju sprężyn.

Odnotujmy jeszcze wynalezienie sprężyn tapicerskich w 1826 roku w Anglii 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj