REKLAMY
różne topory

Narzędzie używane kiedyś jako broń obuchowo-sieczna, oraz do wycinki lasów, rąbania drewna itp.

To najstarsze narzędzie człowieka, używane od ponad 14 tysięcy lat. Początkowo był to kij z obciążonym końcem, z którego rozwinęły się w zależności od zapotrzebowania i zastosowania: maczuga, młotek, motyka, siekiera, topór ciesielski itp.

Początkowo topory (a w zasadzie siekiery), były wykonane z kawałka ostrego krzemienia zamocowanego w rozczepionym stylisku, obwiązywanym dla wzmocnienia sznurami, lub rzemieniami.


REKLAMY

W okresie neolitu siekiery posiadały już często wywiercony otwór dla mocowania trzonka.
W późniejszym czasie ostrze wykonywano z brązu, żelaza, a następnie ze stali.

Inne źródła wskazują, że być może przodkiem topora nie jest siekiera, ale maczuga, ponieważ nie wszystkie maczugi miały głowice o tępych kształtach. Niektóre z nich miały wykonane ostre krawędzie, albo dodane zaostrzone kolce, co czyniło je bardziej efektywnymi na polu walki. I właśnie takie formy miały przekształcić się później w topory bojowe czy nadziaki.

topór z pistoletemW zależności od miejsca powstania topora i od głównego zastosowania, a niezależnie od tego, jakie narzędzie stało się podstawą do jego historii, topory przybierały różne kształty i rozmiary.
Inaczej wyglądał toporek indiański (tomahawk), inaczej topór kata, a jeszcze inaczej topór bojowy czy toporek strażaka.

Czasem łączono topór z bronią palną, najczęściej z zamkiem kołowym.

W dawnej Rzeczypospolitej spotkać można było topory w formie ozdobnych czekaników, które były chętnie używane i noszone przez szlachtę.

szkocki topór bojowy z LochaberZ kolei, ze względu na sposób walki, można je podzielić na dwa typy: o małym żeleźcu (ostrze) i krótkim toporzysku (uchwyt), przeznaczony do walki na koniu, w bliskim starciu lub do ciskania, oraz o dużym żeleźcu na długim toporzysku - do walki pieszej, ponieważ w średniowiecznej Europie topory były używane głównie przez piechotę, choć chętnie bywały także używane przez rycerstwo.

Topory bojowe dały początek różnego typu broni drzewcowej - m.in. halabardom, berdyszom i szkockim toporom bojowym z Lochaber, oraz (szczególnie te topory, które miały długie ostrza) mieczom.

Topór był chętnie używany jako symbol heraldyczny  

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj