REKLAMY
wirówka

Urządzenie do rozdzielania mieszanin na składniki o różnej gęstości pod wpływem siły odśrodkowej.

W Chinach już od X wieku oleju roślinnego nie wyciskano z nasion, lecz odciągano go za pomocą prostych wirówek.

REKLAMY

Postępy fizyki w połowie XIX wieku wykazały, że przez szybki ruch wirowy można w mieszaninie, np. cieczy, oddzielać lżejsze składniki od cięższych, gdyż te ostatnie będą zajmować położenie jak najdalej od osi obrotu.

Prototyp wirówki skonstruował niemiecki inżynier Wilhelm Lefeldt w 1877 roku.
Rok później, opierając się na pomyśle Lefeldt'a, szwedzki inżynier Gustaw de Laval zbudował w 1878 roku wirówkę (centryfugę) do mleka, w celu łatwiejszego oddzielania śmietany.

Pierwsze wirówki osiągały prędkość 20 tysięcy obr/min (1923 rok), dzisiaj - niewielkie wirniczki wielkości ziarnka grochu, osiągają do 1 miliona obr/min. Przyspieszenie odśrodkowe wynosi wówczas 5 milionów "g", gdzie g, to przyspieszenie ziemskie!
Sokowirówka, to również rodzaj wirówki

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj