REKLAMY
Abu Ali Hasan Ibn al-Hajsam

Ibn al-Haitham. arabski matematyk, fizyk i astronom działający w Egipcie (ok. 965 - 1039).

Pionier optyki, wg. tradycji wynalazca soczewki.

strona z podręcznika OptykaBył pierwszym, który opisywał ciemnię optyczną - pierwowzór aparatu fotograficznego i proponował jej użycie do obserwacji zaćmień Słońca.

Interesował się zjawiskami optycznymi - załamaniem światła, był również autorem pierwszego podręcznika optyki, zawierającego teorię światła i teorię wizji, astronomię i matematykę zawierającą geometrię i teorię liczb.

Dokonał przełomu w dziedzinie optyki, rozróżniając aspekt fizyczny i umysłowy w postrzeganiu rzeczy. Stwierdził, że widzenie jakiejś rzeczy nie jest tylko procesem wizualnym, lecz złożonym procesem przy udziale umysłu.

Pozostawił po sobie około sto prac, najsławniejszą była jego książka o optyce: Kitab-al-Manadhirn, wydana po łacinie w Średniowieczu 

 

Znaki drogowe | Karta rowerowa | Karta rowerowa - to proste | Wiersze miłosne | 1000 pytań | Naj naj naj